Choose language

Програмист, софтуерни приложения

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 проект
„Ново работно място Тара Софт“


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 Тара Софт ЕООД

 BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“
 Договор № BG05M9OP001-1.003-1268

За реализация на проектните дейности по проект на тема „Ново работно място в Тара Софт“
Търси да назначи 10 броя лица, безработни и неактивни от които:
- 10 броя лица безработни и неактивни участници, младежи на възраст до 29 години, включително;
Лицата ще бъдат назначени на трудов договор за срок от 12 месеца. Длъжността на която ще бъдат назначени ще бъде „програмист,софтуерни приложения“. На желаещите и одобрени лица ще бъде предложено обучение по ключови компетентности – „Общуване на чужди езици“ – английски език и професионално обучение – „Програмист“,специалност – „Програмно осигуряване“. Основното възнаграждение ще бъде в размер на минималния осигурителен доход, съгласно НКПД за съответната длъжност. След приключване на проектните дейности на поне 50% от назначените лица ще бъде предложено да останат на работа във фирмата за постоянно.

Кандидатите не трябва да са записани редовно обучение във висше училище.


 

Ние от Тара Софт си търсим стажант-програмист.

Дейността на "Тара Софт" ЕООД е свързана с разработката на софтуерни продукти, интернет решения, както и широк спектър от дейности в областта на информационните технологии и уеб приложенията от ново поколение, целящи както представянето на дейности, идеи, продукти и услуги в уеб пространството, така и цялостното им информационно обслужване и поддръжка.

Ние сме млад, сплотен и усмихнат екип, който стои зад реализацията на едни от най-големите, разчупени и интерсни сайтове в България.

Търсим точно ТЕБ:

Tи, който искаш да бъдеш част от всичко това;
Tи, който имаш нетрадиционно и разчупено мислене;
Ти, който искаш да станеш един от най-добрите дивелопъри;
Ти, който не се страхуваш от новите технологии, а напротив обичаш да плуваш в непознати води, и да бъдеш един от първите;
Ти, който имаш мечти и си готов да работиш здраво, за да ги реализираш.


Не държим на завършено образование или опит в сферата!

Очакваме да имаш основни познания в областа на програмирането. Като предимство са познания по PHP5, JavaScript, HTML, CSS и др.

Ако искаш да си част от нашия екип, ако искаш да станеш част от създаването на някои от най-големите сайтове в България и не само, не се колебай да се свържеш с нас, да ни изпратиш CV и портфолио.

Повече инфорамация може да намерите на прикачените файлове или на телефон: 0895/ 544 547 и ел.поща: petya.n@tarasoft.bg

      

Днес потребители използват продуктите на Tara Soft