Choose language
РАЗРАБОТКА НА Система за разпространение и продажба на информационни материали на БТА в Интернет и Интранет
 

Система за разпространение и продажба на информационни материали на БТА в Интернет и Интранет

Поръчай такъв проект

Система за разпространение и продажба на информационни материали на БТА в Интернет и Интранет (новини, снимки, справочна информация). Материалите са новини, снимки, справочник “България” и справочник “Светът”. Системата поддържа потребители и потребителски права за достъп до информацията.

 

Системата се състои от две части:

 

News Web – Информационна система за продажба на информационните материали на БТА в Интернет.
Интернет базирана информационна система за продажба на материалите на БТА (новини, снимки, справочна информация).
Приложение за поддръжка на информационния и снимков материал на БТА. Тази система извършва предоставянето на информацията от БТА на нейните абонати. За целта са използвани стандартни Web технологии, като достъпа до тях се ограничава от системата. Въведени са операции за администриране. Основната част от системата е генерирането на стандартни HTML страници, съставени на базата на динамични извадки от дефинирани бази данни. Друга особеност на News Web е отчитането на приетата от клиентите информация, като за всеки потребител се води статистика, на базата на което се заплаща получената информация – услуги с добавена стойност.
 

News FTP – Комуникационна система за доставка на информационни материали до абонатите.
Система за управление на новинарския поток.

Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!