Choose language
РАЗРАБОТКА НА Система за управление на на печатната база на БТА
 

Система за управление на на печатната база на БТА

Поръчай такъв проект

Система за управление на печатарска дейност – печатница, експонация, клиенти и др. Поддържа работа с клиенти, офериране на изделия и ценообразуване. Към системата има модул “Склад”, който поддържа изискванията за складово стопанство на печатницата. Съществуват допълнителни модули за описване на предпечатна подготовка и експонация.

 

Системата за автоматизация на счетоводните и отчетни дейности в издателския комплекс на БТА се състои от две приложения – за автоматизация на дейностите в печатната база на БТА и за автоматизация на дейностите в складовата база. Първото приложение покрива работата по въвеждане на поръчките за издателския комплекс, автоматичното им калкулиране на базата на въведени ценоразписи и съставянето на различни видове отчети на базата на въведената информация. Второто приложение обслужва движенията на складовите наличности в склада към издателския комплекс на БТА, като съставя и отчети за тези движения. Системата е изградена като приложение за работа с бази данни, като използва съвременните технологии за генериране на динамични SQL заявки. В системата са заложени възможности за работа както с локални бази данни, така и със SQL сървери за бази данни, като Informix, Oracle, MS SQL Server, Sybase, InterBase.

 

Внедряването на този продукт съкращава в значителна степен времето за изготвяне на калкулации, оферти и договори, и автоматизира напълно изготвянето на различни видове справки за дейността на комплекса. Обвързването на складовете и печатната база позволява да се подобри контрола и отчетността в целия издателски комплекс.

Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!