Choose language
РАЗРАБОТКА НА Цени БГ
 
  • цени бг
  • цени бг
  • цени бг
 
 
 

Портал, улесняващ потребителите, чрез ценово сравнение на различни стоки и услуги, предлагащи се on-line и off-line на Българския пазар.

За нуждите му, бяха създадени, множество филтри, модули и предлагащи детайлна информация за продукта. Чрез тях които потребителите могат лесно и бързо да открията и закупят чрез препратки, търсената от тях стока.

Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!