Choose language
РАЗРАБОТКА НА Ритейл Инженеринг
 
  • ритейл инженеринг

Ритейл Инженеринг

Поръчай такъв проект

“Ритейл инженеринг” ООД е учредено през 2004 г., с основен акционер “Синергон холдинг” АД – 96 % от дяловия капитал. Основният предмет на дейност е проектиране, строителство, доставка на технологично оборудване и пуск в експлоатация на бензиностанции и газ станции.

Подобни проекти
Ако горният проект не е точно това, което търсиш, провери тези тук!